JUHEND  
   In english
Avaleht
Tutvustus
Uudised
Ajalugu
Online uudised
Juhend
Registreerimine
Majandamine
Võitjate sõit
Kava
Etapid
Osavõtjad
Protokollid
Pildid
Võitjad läbi aegade
Sponsorid ja toetajad
Lingid

ABC Kompuuter


Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking


 

KORRALDUS

55. Saaremaa Velotuuri korraldab mittetulundusühing Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking vastavalt UCI võistusmäärustele ja EJL võistlusreglemendile.

Võistlus on Eesti Jalgratturite Liidu kalendris 1. kategooria võistlusena ja toimub 12. – 16. juunil 2012. aastal marsruudil Tartu – Viljandi – Rapla – Liiva - Kuressaare. Võistlus koosneb viiest etapist (sh 1. etapp meeskonnasõiduna) kogupikkusega ca 585 km.

55. Saaremaa Velotuuri käigus selgitatakse Eesti Meister mitmepäevasõidus ME võistlusklassi individuaalses arvestuses.

OSAVÕTJAD

55. Saaremaa Velotuur toimub vastavuses UCI art. 2.1.008 nõuetega ning on avatud Eestis registreeritud UCI Continental meeskondadele, riikide või rahvuslike rattaliitude koondistele ja klubide võistkondadele (võivad koosneda ME, MU, M18, SEN1 ja SEN2 klassi ratturitest) ning mixed team`idele, mis ei tohi sisaldada UCI Pro Tour`i võistkondadesse kuuluvaid rattureid.

Maksimaalne sõitjate arv võistkonnas on 8 ja minimaalne 5 UCI määruste art. 2.2.003 alusel.

Iga võistleja peab omama kehtivat rahvusliku jalgratturite liidu välja antud 2012. a. litsentsi. Kiivri kandmine kõigil velotuuri etappidel on kohustuslik.

Juuniorid tohivad kõigil etappidel kasutada vaid neile lubatud ülekandeid, st
läbitud maa pikkus ühe vändapöörde kohta ei tohi ületada 7,93 m.

VÕISTLUSKESKUS

Võistluskeskus on avatud teisipäeval, 12. juunil kell 9:00 – 22:00 Tartus, Mõisavärava 1(Raadimõisa hotell).

Litsentsi omavad võistkondade esindajad saavad võistlejate numbrid ja stardimaterjalid kätte 12. juunil kell 11:00 – 13:00

Võistkondade esindajate koosolek korraldatakse vastavalt UCI määruste art. 1.2.087 kohtunike kogu liikmete osavõtul 12. juunil kell 15:00 võistluskeskuses.

RAADIOSAATJAD

Võistluse informatsiooni edastatakse raadiosaatjatel sagedusel XXX, mille annab võistluse korraldaja teada esindajate koosolekul.

MÄEKUNINGA ARVESTUSE PAREMUSJÄRJESTUS

Igas mäefinišis antakse punkte järgmiselt:

1. koht 5 punkti
2. koht 3 punkti
3. koht 2 punkti
4. koht 1 punkt


Lõplik paremusjärjestus mäekuninga arvestuses selgitatakse mäefinišites saavutatud punktide summeerimise teel.

Mäekuninga paremusjärjestuse liider kannab ROHELIST särki.

Vastavalt UCI määruste art. 2.6.017 rakendatakse võrdse punktide arvu korral mäekuninga arvestuses lõpliku üldjärjestuse selgitamiseks järgnevaid eristamisaluseid kuni selgub parim:

1. Esikohtade arv mäefinišites;
2. Parem koht lõplikus individuaalses üldparemusjärjestuses aja järgi.

Et saada auhindu lõplikus paremusjärjestuses, peab võistleja olema läbinud võistlustrassi määrustejärgse ajalimiidi sees.

AKTIIVSEIM SÕITJA

Punktiarvestust peetakse vahefinišites ja 4-l etapil teenitud punktide summeerimise teel. Punkte antakse igas vahefinišis 4-le esimesele võistlejale vastavalt 5, 3, 2 ja 1 punkt. Iga etapi finišis, välja arvatud meeskonnasõit, antakse esimesele kümnele võistlejale vastavalt 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ja 1 punkt.

Punktiarvestuse liider kannab PUNAST särki.

Vastavalt UCI määruste art. 2.6.017 rakendatakse võrdse punktide arvu korral aktiivseima sõitja arvestuses lõpliku üldjärjestuse selgitamiseks järgnevaid eristamisaluseid kuni selgub parim:

1. Etapivõitude arv;
2. Vahefiniši võitude arv;
3. Lõplik üldparemusjärjestus aja järgi.

Et saada auhindu lõplikus paremusjärjestuses, peab võistleja olema läbinud võistlustrassi määrustejärgse ajalimiidi sees.

VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS

Vastavalt UCI määruste art. 2.6.016 arvutatakse iga etapi(v.a 1. etapp, mis sõidetakse meeskonnasõiduna ja millel arvestatakse võistkonna ajaks kolmandana lõpetanud võistkonnaliikme aeg) võistkondlik paremusjärjestus iga võistkonna kolme parima võistleja aja summeerimise teel. Võrdsuse korral eristatakse võistkonnad etapil vastava kolme parima võistleja kohtade summeerimise teel. Juhul kui võrdsus veel kehtib, eristatakse võistkonnad etapil parima koha saanud võistlejate alusel.

Võistkondlik lõplik üldparemusjärjestus arvutatakse igal sõidetud etapil iga võistkonna kolme parima võistleja aegade summeerimise teel. Võrdsuse korral rakendatakse järjekorras järgmisi kriteeriume kuni parim võistkond on selgunud:

1. Esimesi kohti võistkondlikus arvestuses päevade arvu järgi;
2. Teisi kohti võistkondlikus arvestuses päevade arvu järgi jne.

Juhul kui võrdsus veel kehtib, reastatakse võistkonnad nende parima võistleja koha alusel individuaalses üldparemusjärjestuses.

Iga võistkond, kellel on osalema jäänud alla kolme võistleja, eemaldatakse võistkondlikust paremusjärjestusest.

NOORVÕISTLEJATE PAREMUSJÄRJESTUS

Noorsõitjate paremusjärjestus selgitatakse võistlejate vahel, kes on sündinud aastatel 1994 - 1995.

Noorsõitjate paremusjärjestuse liider kannab VALGET särki.

AJALISED PREEMIAD

Ajalisi preemiaid (kehtivad ainult individuaalsele üldparemusjärjestusele) antakse etappidel järgmiselt:

1. Igas vahefinišis antakse preemiat 3, 2 ja 1 sekund vastavalt 3-le esimesele võistlejale;

2. Iga etapi finišis, välja arvatud meeskonnasõit, antakse 10, 6 ja 4 sekundit preemiat vastavalt 3-le esimesele võistlejale.

AJALIMIIDID

Grupisõidu etapid: 15% - etapid 2, 3 ja 5
Kruusalõikudega grupisõidu etapil: 20% - 4. etapp
Temposõidu etapp: 25% - 1. etapp

Igal erandjuhul määrab ajalimiidi kohtunike kogu pärast korraldajatega konsulteerimist.

MEESKONNASÕIT

Esimesel (1.) etapil, mis sõidetakse meeskonnasõiduna, stardivad võistkonnad 3-minutilise intervalliga.

Meeskonnasõiduks paneb võistkondade stardijärjekorra paika arvuti kohtunike kogu juuresolekul. Iga meeskonna järel võib sõita saateauto, milles peab kaasa sõitma eelmisena startinud võistkonna litsenseeritud esindaja.

Meeskonna aega arvestatakse kolmandada (3.) lõpetanud võistleja järgi. Individuaalse paremusjärjestuse aluseks on iga võistleja tegelik distantsi läbimise aeg.

Meeskonnasõidus(1. etapil) on lubatud kasutada vaid tavalisi grupisõidu rattaid, mis peavad vastama UCI määruste art. 1.3.006 kuni art. 1.3.022 nõuetele. Igasuguse aja peale sõitude erivarustuse(nt ketasrattad, eraldistardi juhtrauad, kiivrid jne) on keelatud.

AMETLIK AUTASUSTAMISTSEREMOONIA

Iga etapi lõpus toimuvast ametlikust autasustamistseremooniast peavad osa võtma järgnevad võistlejad: etapi 4 esimest, üldparemusjärjestuse liider (kannab tuuril KOLLAST särki) ja teiste paremusjärjestuste liidrid. Oodatakse ka vahe- ja mäefinišite 3 parimat.

Üldkokkuvõttes autasustatakse kuut parimat individuaalvõistlejat ja parimat meeskonda esemeliselt või rahaliselt. Parim juunior (sünd. 1994. või 1995. a) saab Aavo Pikkuusi väljapandud rändkarika omanikuks.

Autasustamisele mitteilmunud sportlased jäävad auhinnast ilma.

KARISTUSED

Karistusi kohaldatakse vastavalt UCI määrustele (k.a. autasustamisele mitteilmumine).

NEUTRAALNE TEHNILINE ABI

Korraldajad tagavad võistlusele 2 neutraalse tehnilise abi autot kõikideks grupisõidu etappideks. Meeskonnasõidus paiknevad neutraalse tehnilise abi autod 5. kilomeetril ja tagasipöördes.

NB! 4. etapil muutuvad kruusatee algusest 123,6 km-st kuni 131 km-ni (kogu kruusalõigu vältel, ca 7,5 km) kõikide võistkondade tehnilise abi autod neutraalse tehnilise abi autodeks. Seda reeglit rakendatakse juhul kui suur grupp alustab kruusalõiku üheskoos. Muudel juhtudel annab peakohtunik teistsugused korraldused kooskõlastatult võistluse direktoriga.

VÕISTKONNA ESINDAJA KOHUSTUSED

1. Võistlejate informeerimine võistluste juhendist ja muu ametliku teabe edastamine
2. Korraldajate juhiste täpne ja õigeaegne järgimine
3. Võistkonna liikmete tekitatud kahjude (nt. kahjud majutus– või toitlustusasutustes, parkimistrahvid jne.) tasumine
4. Raadiosaatjate kohene tagastamine raadiotuurile pärast võistluse lõppu
5. Võistlejate ettevalmistamine autasustamiseks ja nende õigeaegne kohaletoomine tseremooniatele

TURVALISUS

Võistluse ja võistlejate turvalisuse tagamiseks peavad peagrupist mahajäänud ratturid täitma kehtivaid liikluseeskirju.

MAJANDAMINE

Kirjalik eelregistreerimine velotuurist osavõtuks toimub kas 160 võistleja piiri täitumiseni või kuni 31. maini 2012. a. /neljapäev/.

Võistlejate ja nende esindajate kulud katab lähetav organisatsioon.

Korraldaja aitab lahendada majandusküsimusi (majutus, toitlustamine, laevatransport jms.) ainult nendel võistkondadel, kellel on õigeaegselt tehtud eelülesandmine.

Vt http://www.saarem...majandamine